Wie is ‘de Maretak vzw’?

De vereniging ‘de Maretak vzw’ is in 2009 opgericht voor mensen met chronische pijn of die in contact komen met die mensen.

Eén op vier Belgen krijgt wel eens te maken met pijn die langer aanhoudt dan 6 maanden. Ongeveer 200.000 mensen in België leven voortdurend met chronische pijn. Chronische pijn is dan ook een afzonderlijke ziekte met zijn eigen specifieke problemen en zijn eigen verwikkelingen: toenemende fysieke, mentale en sociale problemen. Dit alles maakt dat leven met chronische pijn niet eenvoudig is. Veel pijnpatiënten krijgen te horen dat ze moeten “leren leven” met deze steeds aanwezige pijn. Hoe dat moet, wordt er vaak niet bij verteld.

De vereniging ‘de Maretak vzw’ wil zich niet vastpinnen op het thema pijn. Daarom werd gekozen voor een ruime en niet-gelimiteerde aanpak:

  • Zoveel mogelijk informatie aanbieden over onderwerpen gerelateerd aan pijn
  • Belangenbehartiging
  • Lotgenotencontact
  • Bewegings- en ontspannende activiteiten
  • Samenwerking en contacten met zorg-professionals en andere pijnorganisaties

Door het uitwisselen van ervaringen kunnen mensen met chronische pijn en diegene die dichtbij staan, anderen helpen en stimuleren.

Waarom organiseert ‘de Maretak vzw’ dit duosymposium?

Vanuit de ervaringsdeskundigheid als mensen met chronische pijn, ongeacht het ziektebeeld of de oorzaak van deze pijn, dat mensen verenigd in onze organisatie, willen we met dit initiatief de focus verruimen van de biomedische benadering die nog steeds prioritair aanwezig is in de toepassing van het verlenen van de zorg in ons land naar het intermenselijke. We willen dus streven naar een meer positieve benadering van gezondheid in alle aspecten die hierin bijdragen maar uitgaande van de doelstellingen van elke persoon die nood heeft aan zorg en ondersteuning met vooral aandacht voor het versterken van de mogelijkheden om de levenskwaliteit van deze persoon zo goed als mogelijk te maken.

Het leek ons een goed idee om tijdens dit symposium mensen samen te brengen die zorg nodig hebben en hen die deze zorg kunnen bieden, om te inspireren, te verrijken, stil te staan rond de essentie…

Vanuit praktisch oogpunt om het voor de deelnemers zo comfortabel mogelijk te maken, bieden we dit symposium aan op twee verschillende locaties in de provincie Vlaams-Brabant met eenzelfde programma. Dit volgens de verdeling van de regionale zorgzones in de eerstelijnszorg.