Sprekers

Prof. Edgar Eeckman

Prof. Edgard Eeckman

Prof. Edgard Eeckman is mede-oprichter en voorzitter van de vzw Patient Empowerment en was jarenlang communicatiemanager van het UZ Brussel. Communicatie is zijn vak. Dat uit zich zowel professioneel als privé, al lopen beide in Edgard’s leven doorlopend door elkaar. Dat is niet te verwonderen. Zijn professionele opdracht vereist heel wat creativiteit, terwijl zijn hobby’s zoals theater en film ook om structuur, planning en organisatie vragen. In oktober 2018 werd hij Doctor in de Media- en Communicatiestudies met een doctoraatsthesis die helemaal draait rond macht, afhankelijkheid en ‘patient empowerment’.

Prof. Dr. Maarten Moens

Prof. Dr. Maarten Moens

Prof. Dr. Maarten Moens werkt als neurochirurg gespecialiseerd in neuromodulatie en chronische pijn in het UZ Brussel.

Naast deze klinische activiteiten is hij docent aan de Vrije Universiteit Brussel en doet hij onderzoek naar werkingsmechanismes binnen de neuromodulatie en objectieve metingen van pijn.

Maarten Moens is auteur van 50 publicaties in PubMed, voornamelijk met betrekking tot chronische pijn.

Annet Wauters

Annet Wauters

Annet is Coördinator strategie & beleidsmedewerker patiëntenrechten bij Vlaams Patiëntenplatform vzw. In 2021 haalde ze haar doctoraat in Sociologie.

Lotte Vanneste

Lotte Vanneste

Lotte Vanneste is ergotherapeut van opleiding. Ze is werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de UGent, waar ze betrokken is bij verschillende projecten zoals de ontwikkeling van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan, de interprofessionele opleiding doelgerichte zorg en de begeleiding van verschillende projecten die lopen vanuit de Koning Boudewijnstichting. Lotte is ook werkzaam aan Arteveldehogeschool waar ze verbonden is met de onderzoekslijn toekomstbestendige eerste lijn en momenteel betrokken is bij twee praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoeken.

Jef Janssens

Jef Janssens

Jef Janssens zal getuigen over het gebruik van Doelzoeker vanuit het perspectief van de patiënt.

Evi De Maeyer

Evi De Maeyer

Evi De Maeyer zal getuigen over het gebruik van Doelzoeker vanuit het perspectief van de patiënt.

Susanne Op de Beeck

Susanne Op de Beeck

Susanne Op de Beeck is facilitator & researcher bij ShiftN. Voorheen werkte ze bij het werkt bij het Vlaams Patiëntenplatform dat ijvert voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving.

Eddy Claes

Eddy Claes is voorzitter en medeoprichter van de patiëntenorganisatie ‘de Maretak vzw, vereniging voor mensen met chronische pijn’. Als ervaringsdeskundige is hem vaak de rol toebedeeld als patiëntenvertegenwoordiger (Eerstelijnszones, Consensusvergaderingen RIZIV, …). Verder is hij bestuurder van het Vlaams Patiëntenplatform.